HLR

Vad är HLR?

HLR är en förkortning av den första hjälpen som brukar ges i samband med att en person drabbats av exempelvis hjärtstopp. Hjärt- och lungräddning är den insats som kan rädda liv vid ett sådant tillfälle och det innebär att man genom inblåsningar av luft i kombination med hjärtkompressioner kan syresätta organ även om en person inte andas. Det handlar om kunskaper som kan rädda liv.

Årligen så ser man att ungefär 10.000 personer i Sverige drabbas av plötsligt hjärtstopp - och här bortser vi från personer som drabbas på våra sjukhus. Det kan handla om pensionärer, om barn, om vanliga vuxna och om egentligen vem som helst. Senast illustrerat av den danske fotbollsspelaren Christian Eriksen som föll ihop mitt under en match. Vem som helst kan drabbas - när som helst. Det avgörande handlar om vilka som befinner sig i närheten. Genom att agera snabbt kan man rädda liv.

Det viktigaste är heller inte att man gör absolut rätt. Det är alltid bättre att göra någonting än ingenting alls. Naturligtvis så är det emellertid en fördel i att kunna HLR och lära sig hur man ska agera. Det är också viktigt att kunskapen följs upp regelbundet och att man underhåller det man lärt sig under en HLR-utbildning i Stockholm både rent teoretiskt och rent praktiskt.

Kunskap räddar liv

Hur många känner du som kan HLR? Kan du själv denna livsviktiga sak? Klart står att ju fler som känner till hur en hjärt- och lungräddning ser ut - desto fler liv kan räddas. Genom att utbilda sig och genom att exempelvis företag, organisationer, föreningar och vanliga privatpersoner anmäler sig till HLR-utbildningar så kan liv komma att räddas.

Tiden är en faktor i sammanhanget. Ju snabbare man kommer igång med en HLR, desto bättre prognoser ges den drabbade personen. Det första man ska göra är att kontrollera andningen och - givetvis - se till att larma 112 och se till att en ambulans skickas till platsen. Sätter man sedan igång med en HLR så kan man ge den drabbade bättre förutsättningar att överleva. Viktigt är att påpeka att en HLR inte kommer att väcka personen, utan att det handlar om att syresätta organ och hjärna inne i kroppen.

Man ska även veta att man kämpar mot oddsen. Även om man sätter igång en HLR så finns tydliga risker i att personen kanske inte överlever. Man räknar med att ungefär 600 av 6000 personer som drabbas av ett hjärtstillestånd överlever. Det finns inga garantier - men en HLR ger åtminstone avsevärt bättre odds.

En hjärtstartare ger bättre odds

Det finns även andra saker som kan komma att rädda liv. En viktig sak i sammanhanget är en hjärtstartare. Idag finns sådana tillgängliga och redo att köpas in av företaget, av kommuner, av idrottsföreningar och av exempelvis myndigheter. Tillgången till fler hjärtstartare har skapat en situation där fler liv räddas och där fler drabbade de facto överlever ett hjärtstopp.

En snabb insats med HLR följt av en hjärtstartare samt en snabb utryckning av ambulansen ger de absolut bästa oddsen. Det är viktigt att man vet var det finns en hjärtstartare. Här kan man söka på en karta var en hjärtstartare finns och därmed också kunna bidra till en bättre räddningsaktion. Att exempelvis butiker skyltar tydligt är också en sak som gör skillnad. Har man en hjärtstartare i sin ägo så ska man visa det. Det kan rädda liv!

Kan vi göra mer i Sverige?

Vi har under de senaste åren sett en positiv utveckling vad gäller överlevande i samband med hjärtstopp. Mycket av detta kan förklaras av den ökade tillgången till hjärtstartare, men även det faktum att fler och fler lär sig HLR har varit en bidragande faktor till den positiva utvecklingen. Det finns emellertid alltid saker som kan bli bättre och just vad gäller utbildning så finns fortfarande mycket att göra. Genom att få fler företag att engagera sig och låta utbilda sig inom HLR kan ytterligare liv räddas.

Många har även föreslagit att detta ska göras obligatoriskt. Det vill säga: man vill att varje svensk medborgare ska komma i kontakt med HLR och lära sig denna teknik. Detta kan då exempelvis, som förslag, integreras i skolan eller som en del i utbildningen för körkortet - som sker i Danmark. Klart står att detta är en fråga där vi aldrig får slå oss till ro. Vi måste fortsätta att utbilda folk i gemen om HLR och vi måste få fler företag att köpa in hjärtstartare. Det handlar om att vi genom detta kan rädda liv och för det finns det inga kostnader. Det handlar enbart om investeringar.

Lär dig mer om HLR